Innovation for Crafted Living

Healthy Living

"ไรซ์แคร์" แป้งเด็กจากแป้งข้าวเจ้า

Rice Care Baby Powder

"ไรซ์แคร์" แป้งเด็กจากแป้งข้าวเจ้า
Rice Care Baby Powder

นวัตกรรมที่ใส่ใจสุขภาพ ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสำหรับเด็กจากแป้งข้าวเจ้า (rice starch) โดยการนำแป้งข้าวบริสุทธิ์มาดัดแปลงโมเลกุลร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการฆ่าเชื่อด้วยวิธี steriization ในภาวะที่ไม่มีความชื้น ให้เป็นแป้งข้าวเจ้าดัดแปลงที่มีความละเอียดสูง มีคุณสมบัติลื่นเรียบเนียน ป้องกันความชื้น ดูดซับความมันได้ดี และมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จึงปลอดภัยต่อผิวที่บอบบาง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวเจ้าของไทย

Address

บริษัท เนอเชอร์แคร์ จำกัด
164/84 2 กิตติชัย บางขุนนนท์ แขวง/ตำบล บางขุนนนท์
เขต/อำเภอ เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700

Tel

028814040