Innovation for Crafted Living

Healthy Living

โปรแกรมตรวจวัดความถูกต้องของท่าออกกำลังกาย

TRAINIST

โปรแกรมตรวจวัดความถูกต้องของท่าออกกำลังกาย
TRAINIST

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายและสุขภาพดี การออกกำลังกายด้วยตนเองแม้จะช่วยประหยัดเงินและเวลา แต่อาจทำให้ประสิทธิภาพลดลงและมีโอกาสการบาดเจ็บมากขึ้น จึงคิดค้นแอปพลิเคชั่น TRAINIST เพื่อดูแลการออกกำลังกายให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย โดยพัฒนามาจากศาสตร์แขนงหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่เหมือนสมองของมนุษย์ซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลและนำไป
เปรียบเทียบกับท่าการออกกำลังกายที่เคยเก็บไว้ก่อนอยู่แล้ว

Address

อนุวัฒน์ แก่นนาคำ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
999/1 แขวง/ตำบล ป่ายุบใน
เขต/อำเภอ วังจันทร์ จังหวัด ระยอง 21210