Innovation for Crafted Living

Healthy Living

"ชีวาดี" น้ำหวานดอกมะพร้าว อินทรีย์

Chiva Dee - Organic nectar

"ชีวาดี" น้ำหวานดอกมะพร้าว อินทรีย์
Chiva Dee - Organic nectar

นวัตกรรมที่เป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานธรรมชาติที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ และนำมาพัฒนาให้อยู่ในรูปน้ำหวานชนิดเข้มข้นที่เก็บรักษาได้นาน  ผ่านการยับยั้งการตกผลึกของน้ำตาลด้วยหัวเชื่อที่ได้จากการหมักน้ำหวานดอกมะพร้าวร่วมกับการทำคาราเมไลเซซัน สามารถใช้ทดแทนสารให้ความหวานชนิดอื่นๆ ได้ จึงนับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

Address

บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด
205/197 ศรีนครินทร์ 10 แขวง/ตำบล บางเมือง
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270