Innovation for Crafted Living

Healthy Living

การผลิตคอมบูชาเข้มข้น มีกรดกลูคูโรนิกและ DSL สูง ปราศจากแอลกอฮอล์

Kombucha - Concentrate high in glucuronic acid, DSL and alcohol-free

การผลิตคอมบูชาเข้มข้น มีกรดกลูคูโรนิกและ DSL สูง ปราศจากแอลกอฮอล์
Kombucha - Concentrate high in glucuronic acid, DSL and alcohol-free

นวัตกรรมด้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น คอมบูชาเข้มข้นด้วยกระบวนการหมักแบบ Fed-batch fermentation ซึ่งลดระยะเวลาการหมักให้เหลือเพียง 15 วัน แล้วทำให้เข้มข้นด้วยเครื่องระเหยแบบฟิล์มบางโดยไม่ใช้ความร้อน ร่วมกับการสกัดกลิ่นและสารสำคัญในตัวชาแบบเร่งด่วนเพื่อให้ได้คอมบูชาเข้มข้นขึ้น 5-7 เท่า โดยควบคุมปริมาณกรดกลูคูโรนิก และ DSL และทำให้ปราศจากแอลกอฮอล์ ซึ่งคอมบูชาเข้มข้น 1 ลิตร สามารถผลิตคอมบูชาพร้อมดื่มได้ 25 ลิตร โดยที่คุณภาพของสารสำคัญ สี กลิ่น รส และปริมาณไม่เปลี่ยนแปลงไปจากคอมบูชาพร้อมดื่มในกระบวนการเดิม

Address

บริษัท ที แกลเลอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
365/1 1 แขวง/ตำบล ท่าศาลา
เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000