News

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทางเลือกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเรื่องการเดินทาง

สังคมเมืองที่เติบโตทำให้ผู้คนต้องการชีวิตที่สะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเดินทาง ทำให้ความต้องการใช้งานรถยนต์มีมากขึ้น ขณะที่ทรัพยากรน้ำมันในปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยถอยลงทุกวัน จึงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ทั่วโลกหันมาพัฒนาพลังงานเพื่อทดแทนอย่างเร่งด่วน รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจึงกลายเป็นตัวเลือกสำคัญอันดับต้นๆ ที่กำลังเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง คือ

  1. น้ำมัน นอกจากจะเป็นทรัพยากรสิ้นเปลืองที่ใช้หมดไปแล้ว ราคาน้ำมันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก เพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่ผลิตน้ำมันได้ หลาย ๆ ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการน้ำเข้าปีละจำนวนมาก จึงเริ่มคิดค้นนวัตกรรมและการหาพลังงานทดแทนอย่างอื่นมาแทนน้ำมัน
  2. มลภาวะทางอากาศ เข้าขั้นวิกฤต มลภาวะทางอากาศและฝุ่นละอองที่เกิดจากไอเสียรถยนต์ นอกจากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพ หากมีพลังงานทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายในด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการหาพลังงานสะอาดทดแทนการใช้น้ำมันมากขึ้น
  3. การส่งเสริมจากรัฐบาล ในส่วนของภาครัฐเองได้มีการส่งเสริมโดยการลดภาษีรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งในด้านการพัฒนาวิจัยสำหรับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือให้เงินสนับสนุน เพื่อดึงดูดให้คนหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้น จึงทำให้เกิดความตื่นตัวและสร้างโอกาสในการเติบโตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
  4. ทคโนโลยีในการผลิตที่ล้ำหน้า เทคโนโลยีการผลิตรถพลังงานไฟฟ้ามีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่น้อยลงและสามารถกักเก็บพลังงานได้มากขึ้น ทำให้สามารถวิ่งในระยะที่ไกลได้มากขึ้น
    ทุกองค์ประกอบคือปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องปรับเปลี่ยนและเพื่อรองรับความต้องการการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอนาคต นอกจากนี้สิ่งที่จะเกิด
    ขึ้นหลังจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายแล้วก็คือ การเปลี่ยนแปลงของสถานีน้ำมันมาเป็น “Wireless Charging Electric Vehicle” ที่จะอำนวยความสะดวกในการขับเข้าไปจอดที่จุดสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบไร้สาย เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ได้มากขึ้น

ในอนาคตนอกจากรถยนต์จะเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมดแล้ว ยังมีการนำ A.I. มาช่วยพัฒนาตอบสนองกับความต้องการทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์ง่ายขึ้น เช่น ระบบควบคุมทุกอย่างอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็น ควบคุมการทรงตัว, ควบคุมความเร็ว ระบบเบรกแบบคาดการณ์ล่วงหน้า หรือ การแจ้งเตือนสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ และเมื่อเทคโนโลยีสามารถพัฒนาไปไกลจนในที่สุดเราไม่จำเป็นต้องขับรถด้วยตัวเองอีกต่อไป

ที่มาของเนื้อหา :
(1) Mega Trends 2011, Frost & Sullivan
(2) Mega Trends 2014, Frost & Sullivan