Innovation for Crafted Living

Smart Living

VR Real.Estate ระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

VR Real.Estate ระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสมาร์ทและง่ายขึ้น “VR Real.Estate” ซอฟต์แวร์ที่เพิ่มความสะดวกและเพิ่มโอกาสการขายให้กับธุรกิจเรียลเอสเตต สามารถเริ่มเปิดการขายได้ตั้งแต่โครงการเพิ่งเริ่มก่อสร้าง การจัดบูทนอกสถานที่ โดยลูกค้าที่เข้าชมโครงการจะเห็นภาพเสมือนจริงภายในบ้าน เห็นวัตถุต่างๆ แบบมีมิติ เลือกเปลี่ยนสีวัสดุ สีผนัง ได้ และลูกค้ายังเดินรับชมส่วนต่างๆ ของโครงการบ้านหรือคอนโดมิเนียมในโลกเสมือนจริง

Address

Blue Ocean Technology Co., Ltd
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 4 408-409 แขวง/ตำบล จอมพล
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900