Innovation for Crafted Living

Easy Living

Seekster แพลตฟอร์มบริการแม่บ้านมืออาชีพ

Seekster

Seekster แพลตฟอร์มบริการแม่บ้านมืออาชีพ
Seekster

นวัตกรรมที่เชื่อมต่อคนทำงานกับธุรกิจทำให้ชีวิตง่ายขึ้น Seekster คือ workforce ที่เป็นระบบสั่งการและกระจายงานให้กับ Service Provider ผ่านเว็บที่ใช้สั่งการและสร้างใบงาน และแอพพลิเคชั่นสำหรับรับงาน Seekster จะสร้างใบงานหรือสั่งการผู้ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะงานได้แบบ  real time เหมาะกับธุรกิจที่ต้องสั่งการหลายขั้นตอนเช่น logistic ช่าง ธุรกิจบริการติดตั้ง หรือธุรกิจที่ต้องการเก็บข้อมูลลูกค้า โดยสามารถติดตั้งระบบได้ภายใน 1 เดือน ราคาถูกกว่า สามารถกระจายงานเข้าสู่มือถือของผู้ให้บริการทุกคนได้

Address

Seekster Co., Ltd.
117-16/17 อาคารปานจิตต์ ทาวเวอร์ 8-9 543สุขุมวิท55 แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ วัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110