Innovation For Economic

Agriculture

Para Asphait ยางมะตอยน้ำผสมยางพาราสูตรแห้งเร็ว

Para Asphait

Para Asphait ยางมะตอยน้ำผสมยางพาราสูตรแห้งเร็ว
Para Asphait

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำผสมยางพาราสูตรแห้งเร็ว หรือโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน ชนิต CSS-1h (EMA) สามารถผสมยางมะตอยกับยางพาราจนเป็นเนื้อเดียวกัน ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของยางมะตอยให้ดีขึ้น เมื่อฉาบผิวถนนแล้วสามารถเปิดการจราจรได้รวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง ผิวทางมีความต้านทางการลื่นไถลสูง ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ มีการยึดเกาะตัวสูงทำให้อายุการใช้งานนานกว่าวิธ๊เดิมประมาณ 2-2.5 เท่า ช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมถนน

Address

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
118/1 อาคารทิปโก้ 24 พระราม 6 แขวง/ตำบล *ถนนพญาไท
เขต/อำเภอ พญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400