Innovation for Crafted Living

Safe Living

PRO-R อุปกรณ์กรองก๊าซ NGV/LPG ประสิทธิภาพสูง

PRO-R อุปกรณ์กรองก๊าซ NGV/LPG ประสิทธิภาพสูง

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กรองก๊าซ NGV/LPG ที่ออกแบบไส้กรองตามหลัก cartridge technology แทนเทคโนโลยีปัจจุบันที่ใช้ membrane technology ทำให้ไส้กรองมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และยังเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วนเรืองกรองที่สามารถถอดเปลี่ยนไส้กรองเมื่อไส้กรองหมดอายุการใช้งานอีกด้วย

Address

บริษัท โปรอาร์ กรุ๊ป จำกัด
123 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

Tel

043204360