Innovation for Crafted Living

Smart Living

Healthy Box กล่องโฟมอเนกประสงค์

Healthy Box กล่องโฟมอเนกประสงค์

กล่องโฟมเคลือบน้ำยางธรรมชาติที่ดัดแปรงโมเลกุลที่ให้เกิดความปลอดภัยจากการแพ้โปรตีน ไม่มีกลิ่น ไม่ขึ้นรา เก็บความเย็นได้นานเป็นสองเท่า สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ น้ำแข็งที่ละลายไม่ซึมออกมาข้างนอกทำให้เปื้อนเลอะเทอะรอบบริเวณพื้นที่ และยังคงมีน้ำหนักเบา ให้ความมั่นใจในความปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กล่องโฟม เพิ่มอายุการใช้งานกล่องโฟมให้นานขึ้น ช่วยลดปัญหามลภาวะและช่วยลดสภาวะโลกร้อน

Address

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 แขวง/ตำบล ไทยบุรี
เขต/อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160

Tel

09-0982-3332

E-mail

porasa55@gmail.com

Social media