Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

Convolab ซอฟ์ทแวร์ตอบคำถามต่างๆของลูกค้า

Convolab ซอฟ์ทแวร์ตอบคำถามต่างๆของลูกค้า

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายและสมาร์ท Chatbot ที่เหมาะกับธุรกิจทุกประเภทเป็น Platform ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่าย และยังมี Features ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Live chat ให้กรณีที่ต้องการคุยกับลูกค้า  CMS ไว้จัดการกับคอนเท็นต์ต่างๆ (รูปภาพ ข้อความ) หรือจะเป็น Campaign ที่ใช้สำหรับทำ Marketing ด้วยช่องทางแชทต่างๆ

Address

แอมตี้
408/58 Phaholyothin Place, แขวง/ตำบล สามเสนใน
เขต/อำเภอ พญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400