Innovation for Crafted Living

Healthy Living

"CEP" รถบริการกำจัดซากสัตว์

CEP - Mobile carcass disposal service

"CEP" รถบริการกำจัดซากสัตว์
CEP - Mobile carcass disposal service

นวัตกรรมด้านจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น ธุรกิจบริการทำลายหรือกำจัดซากสัตว์ด้วยรถบริการกำจัดซากสัตว์ที่ออกแบบระบบการเผาไหม้แบบให้ความร้อนสูงต่อเนื่อง และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบกระทัดรัด เนื่องจากสัตว์ที่ตายแล้วถือเป็นขยะติดเชื้อ พร้อมการให้บริการ จัดการศพสัตว์เลี้ยงตามพิธีศาสนาแบบครบวงจร

Address

บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด
58/9 3 แขวง/ตำบล มะขามหลวง
เขต/อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120