Innovation for Crafted Living

Healthy Living

3D BURN แอปพลิเคชั่น ประเมินพื้นที่ผิวไหม้ของผู้ป่วยด้วยภาพจำลองสามมิติ

3D BURN แอปพลิเคชั่น ประเมินพื้นที่ผิวไหม้ของผู้ป่วยด้วยภาพจำลองสามมิติ

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกจำเป็นต้องมีการประเมินพื้นที่ผิวไหม้ (%TBSA) ที่ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อการรักษาได้ทันท่วงที แต่วิธีการประเมินพื้นที่ผิวไหม้แบบเดิมใช้แผ่นภาพรูปร่างคนสองมิติ ไม่สามารถประเมินพื้นที่ผิวด้านข้างที่มีส่วนโค้งเว้าได้ ทำให้การประเมินผิดพลาด จึงได้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์หุ่นภาพจำลองสามมิติที่มีรูปร่างเสมือนจริง ย่อขยายและหมุนได้ 360องศา ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไปสามารถประเมินพื้นที่ผิวไหม้ได้ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ และพัฒนาเป็น Application บนสมาร์ทโฟน ทำให้ใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Address

MR.Tanasit Kangkorn Chornburi Hospital
69 2 แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000