Innovation for Crafted Living

Healthy Living

"ไอโซน่า" ไม่ชนนะ

iSONAR

"ไอโซน่า" ไม่ชนนะ
iSONAR

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตปลอดภัย จากปัญหาที่ผู้พิการทางสายตาเกิดอุบัติเหตุจากการชนสิ่งกีดขวางในระหว่างการเดินทาง ไม้เท้าหรือสุนัขนำทางเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ  อุปกรณ์ช่วยนำทางอื่นๆ ที่แม่นยำใช้งานยากและมีราคาสูง จึงเกิดการคิดค้น "ไอโซนาร์" เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา  ออกแบบโดยใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิคในการตรวจจับสิ่งกีดขวาง และแจ้งเตือนก่อนการชนด้วยระบบสั่น จากการทดสอบกับผู้พิการทางสายตาพบว่าช่วยลดอัตราการชนสิ่งกีดขวางได้อย่างมีนัย  ด้วย ความแม่นยำ ขนาดที่กะทัดรัด และใช้งานง่าย  

Address

อาจารย์สุรพล วรภัทราทร
333 1 แขวง/ตำบล ท่าสุด
เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57100

Tel

053916741 , 0898149763

E-mail

Surapol.vor@mfu.ac.th

Social media