Innovation For Economic

Food

ไข่เยี่ยวม้าเคลือบทองคำเปลว

Century egg coated with gold leaf

ไข่เยี่ยวม้าเคลือบทองคำเปลว
Century egg coated with gold leaf

Address

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (มทร.ศรีวิชัย)
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด