Innovation for Crafted Living

Healthy Living

"โทฟุซัง" น้ำเต้าหู้โปรตีนสูง

"โทฟุซัง" น้ำเต้าหู้โปรตีนสูง

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ "โทฟุซัง" ผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้พร้อมดื่มโปรตีนสูง ใช้ถั่วเหลืง NON-GMOs เป็นวัตถุดิบ ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม คัดถั่วคุณภาพดี ไม่ผสมนมผง ไม่ใส่วัตถุกันเสีย  เพิ่มปริมาณโปรตีนด้วยฟองเต้าหู้สดที่ได้จากการต้มน้ำนมถั่วเหลือง แล้วนำมาผ่านกระบวนการทำให้คงตัวด้วยการแช่ในสารละลายคลอไรด์ เพื่อให้ฟองเต้าหู้คงรูปเป็นชิ้นอยู่ได้ระหว่างการใช้ความร้อนและความดัน แล้วนำมาผ่านกระบวนการสเตอริไรเซชั่นก่อนส่งไปจำหน่ายสู่ผู้บริโภค  

Address

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
2 มหาดเล็กหลวง1 ราชดำริ แขวง/ตำบล ลุมพินี
เขต/อำเภอ ปทุมวัน   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330

Tel

081-987-0795

E-mail

info@tofusan.com

Social media