Innovation for Crafted Living

Safe Living

โซเดียมซิลิเกตเจลกันน้ำ

Hydrophobic (Sodium) Silicate Gel

โซเดียมซิลิเกตเจลกันน้ำ
Hydrophobic (Sodium) Silicate Gel

นวัตกรรมที่ให้ชีวิตง่ายขึ้น โซเดียมซิลิเกตเจลกันน้ำ วัสดุเพื่อแก้ปัญหาการซึม รั่ว ของน้ำใต้ดินในระหว่างก่อสร้าง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามมาที่เกิดจากความล่าช้าในการก่อสร้าง เป็นเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี  โซเดียมซิลิเกตเจลไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

Address

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 มหาวิทยาลัย แขวง/ตำบล สุรนารี
เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000