Innovation for Crafted Living

Healthy Living

แอปพลิเคชั่นตรวจโรคหนังตาตก

แอปพลิเคชั่นตรวจโรคหนังตาตก

นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทำให้สุขภาพดี แอปพลิเคชั่นตรวจเช็คอาการหนังตาตกที่อาจเกิดจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อประกอบการวินิจฉัยของจักษุแพทย์หรือศัลยแพทย์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ภาพถ่าย คำนวณระยะทางจากจุดสะท้อนแสงจากรูม่านตา ไปยังเปลือกตาส่วนต่าง ๆ เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมสภาพหนังตาของผู้ที่ไม่มีความผิดปกติโดยทั่วไป จบง่ายในแอปฯ เดียว โดยพัฒนาฟังก์ชันการเก็บข้อมูลสภาพหนังตากว่า 1,000 แบบไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงจากทุกสถานที่ สะดวกและง่ายทั้งต่อคนไข้และแพทย์ผู้รักษา

Address

คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร กรุงเทพฯ
แขวง/ตำบล ลาดกระบัง
เขต/อำเภอ ลาดกระบัง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520