Innovation For Economic

Lifestyle

แสงเหนือ

แสงเหนือ

นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ชีวิตดีแก่ชุมชน “ด้ายดี” เป็นแบรนด์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เดนิมทอมือย้อมสีธรรมชาติที่เกิดจากการทำงานร่วมกันกับชุมชนและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาการทอผ้าโบราณดั้งเดิมให้สามารถทอผ้าเดนิมได้สำเร็จ เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์เดนิม พร้อมทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Address

บริษัท ทาร์ดิเกรด 2564 จำกัด
141 3 แขวง/ตำบล หนองควาย
เขต/อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230