Innovation for Crafted Living

Easy Living

แพลทฟอร์ม

แพลทฟอร์ม

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายและสมาร์ทขึ้น CMS เป็นแพลทฟอร์มที่ทำงานบน Cloud ของ aCommerce ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนในการจัดการคลังสินค้าในหลายๆช่องทาง โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้าไว้ในที่เดียว ทำให้ผู้ให้บริการรายอื่นๆ เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ แม้ตลาดกลางออนไลน์หลายรายจะมีการบังคับใช้การเก็บข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันไป CMS สามารถปรับแต่งข้อมูลเหล่านี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบของเว็บไซต์ตลาดกลางต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้การโอนถ่ายข้อมูลที่มีรูปแบบต่างกันทำได้ง่าย

Address

บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ 33 สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ วัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110