Innovation for Crafted Living

Healthy Living

แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิด หัวสกรูมีเกลียว

แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิด หัวสกรูมีเกลียว

นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทำให้สุขภาพดีขึ้น วัสดุดามกระดูกชนิดฝังในร่างกาย ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ทำให้เกิดความ ไม่มั่นคง กระดูกอาจเกิดการทรุดตัว แผ่นโลหะดามกระดูกออกแบบให้มีรูปร่างตามรูปร่างทางกายวิภาคของกระดูกในแต่ละส่วน เพื่อให้แนบไปกับกระดูก และมีเกลียวด้านในของรูสกรู เพื่อยึดเข้ากับสกรูยึดกระดูกชนิดหัวสกรูมีเกลียว ป้องกันการถอนของสกรู ทำให้ผู้ป่วยมี ชีวิตที่ดีขึ้น

Address

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
33/15 เทพารักษ์ 10 แขวง/ตำบล บางปลา
เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540