Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

แผ่นแปะลดไขมันใต้ผิวหนัง

แผ่นแปะลดไขมันใต้ผิวหนัง

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ทำให้ชีวิตสะดวกและง่าย ผลิตภัณฑ์ลดไขมันใต้ผิวหนังแบบแผ่นแปะสำหรับสลายไขมันเฉพาะที่นี้ เป็นการนำนาโนเทคโนโลยีมาช่วยนำยาที่มีฤทธิ์สลายไขมันเข้าสู่ผิวหนังได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ยามากขึ้น ทำให้ไขมันสลายตัวได้ดี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นแปะจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน จึงไม่ต้องเสียเวลาในการทาหรือนวดให้ยาซึมเข้าสู่ผิวหนัง

Address

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคาร อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 2
ถนน พญาไท แขวง/ตำบล ปทุมวัน
เขต/อำเภอ ปทุมวัน   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330