Innovation for Crafted Living

Healthy Living

แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเอแคลร์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่

แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเอแคลร์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่

นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าข้าวเไรซ์เบอรี่ แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเอแคลร์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทดแทนการ ใช้แป้งสาลี 100% ซึ่งมีคุณสมบัติทางโภชนาการสูง ร่วมกับการใช้แป้งข้าวโพด เพื่อปรับเนื้อสัมผัสไม่ให้แข็งกระด้าง และแป้งดัดแปรช่วยให้ความคงตัวของเปลือกไรซ์เบอร์รี่เอแคลร์ไม่ยุบตัวหลังจากที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิสูง และยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ ทำ ให้เนื้อสัมผัสมีความยืดหยุ่น

Address

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3059–3059/1–3 สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางจาก
เขต/อำเภอ พระโขนง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260