Innovation for Crafted Living

Healthy Living

แชมพูสมุนไพรใบหมี่ ชีววิถี

Chiwawiti's Bai Mee Herbal Shampoo

แชมพูสมุนไพรใบหมี่ ชีววิถี
Chiwawiti's Bai Mee Herbal Shampoo

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีและให้ชีวิตมั่งคั่งขึ้น แชมพูสมุนไพรใบหมี่ชีววิถี เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรจากใบหมี่-อัญชัน ที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผม ใช้นวัตกรรมการสกัดสารสำคัญจากใบหมี่ที่เป็นพืชในท้องถิ่น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน  

Address

บริษัท เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
แขวง/ตำบล ท่าตลาด
เขต/อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110