Innovation for Crafted Living

Healthy Living

แขนกลอัจฉริยะ

Intelligent mechanical arm

แขนกลอัจฉริยะ
Intelligent mechanical arm

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ให้ความปลอดภัย แขนกลอัจฉริยะที่พร้อมทำงานเคียงข้างมนุษย์และภาคอุตสาหกรรม (COBOT: Collaboration Robot) หุ่นยนต์แขนกลที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มีศักยภาพสูงในการจดจำใบหน้าของผู้ใช้งาน สามารถหยิบจับวัตถุที่กำหนดได้อย่างแม่นยำและเหมาะสม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายประเภท โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนแรงงานคน

Address

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฉลองกรุง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง
เขต/อำเภอ ลาดกระบัง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520