Innovation for Crafted Living

Easy Living

แกงหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป

Semi-instant bamboo curry

แกงหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป
Semi-instant bamboo curry

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แกงหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป "ภูฟาร์ม" ประกอบด้วย หน่อไม้ เห็ดหูหนู ผัก เครื่องปรุงในซองเดียว รสชาติเข้มข้นโดยไม่ใส่ผงชูรส เกิดจากปัญหาหน่อไม้สดล้นตลาด จึงเกิดไอเดียแปรรูปหน่อไม้โดยศึกษาวิธีการถนอมอาหารแบบต่างๆ จนในที่สุดลงตัวกับวิธีต้มให้สุกแล้วนำมาตากแห้ง ทำให้เก็บได้นานขึ้น และเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นแกงหน่อไม้ โดยแปรรูป “ผงนัว” เครื่องปรุงของแกงหน่อไม้ให้แห้งทั้งหมด โดยใช้นวัตกรรม “โซลาร์โดม” ในการตากหน่อไม้ ทำให้เนื้อของหน่อไม้ให้สวย ไม่มีเชื้อรา กลายเป็นผลิตภัณฑ์แกงหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูปที่เก็บไว้ได้นานเป็นปี

Address

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
130 6 แขวง/ตำบล หนองบัว
เขต/อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์ 46230