Innovation for Crafted Living

Healthy Living

เวชสำอางกันแดดบำรุงผิว เดิมมาดิก

เวชสำอางกันแดดบำรุงผิว เดิมมาดิก

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ครีมกันแดดบำรุงผิวที่ได้สารสกัดจากเมล็ดดอกฝ้ายที่เหลือใช้จากกระบวนการทอผ้าของชุมชน ซึ่งปลูกมากแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ช่วยป้องกันผิวหนังไหม้อันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนัง พร้อมทั้งให้ความรู้และรับซื้อเมล็ดฝ้ายจากเกษตรกรเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สามารถสกัดสารสำคัญมาทำครีมกันแดด ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการนำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศ และส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น

Address

บริษัท เอเชีย คอสเมติกส์ กรุ๊ป จำกัด
346/136 แขวง/ตำบล จันทรเกษม
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900