Innovation for Crafted Living

Healthy Living

เรือแสงอาทิตย์ พิชิตโลกร้อน

เรือแสงอาทิตย์ พิชิตโลกร้อน

เรือแสงอาทิตย์ พิชิตโลกร้อน
เรือแสงอาทิตย์ พิชิตโลกร้อน

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสุขขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากปัญหาเรือบริการนักท่องเที่ยวที่เครื่องยนต์ เกิดเสียงดัง ปล่อยควันพิษ และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เกิดมลภาวะทางอากาศ คราบน้ำมัน และสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง จึงเกิดแนวคิดการใช้เรือสีเขียวที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สอดรับกับเทรนด์นักท่องเที่ยวรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงดังรบกวน

Address

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 พหลโยธิน แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900