Innovation for Crafted Living

Healthy Living

เทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติ

3D Bike Trainer

เทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติ
3D Bike Trainer

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ชุดเทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติ สำหรับผู้ที่ต้องการขี่จักรยานออกกำลังกายแต่ไม่สะดวก เช่น ฝนตก ขี่จักรยานไม่คล่อง หรือไม่มีเวลา ซึ่งเทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติ จะอาศัยหลักการของเทรนเนอร์แบบ 3 ลูกกลิ้งสําหรับซ้อมปั่นจักรยานในร่ม ควบคุมด้วยโปรแกรมตามสภาพแวดล้อมแสดงผลที่หน้าจอทีวี พื้นของเทรนเนอร์จะเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตามที่ผู้ประดิษฐ์ได้สร้าง ทําให้ผู้ขับขี่สามารถขับขี่จักรยานได้ใกล้เคียงกับบนท้องถนนจริง สามารถขับขี่ได้ทุกเวลา ลดการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุ ทําให้การออกกําลังกายทําได้ตลอดเวลา

Address

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
1 แขวง/ตำบล เจ็ดริ้ว
เขต/อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร 74120