Innovation for Crafted Living

Smart Living

เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ

เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะที่สามารถย่างและอบอาหารได้หลากหลายชนิดในเครื่องเดียวกัน ด้วยระบบย่างแบบหมุนและย่างบนตะแกรง สามารถทำไก่หมุน ปลาหมุน หมูย่างได้ง่าย ๆ โดยผลิตจากถังน้ำมัน 200 ลิตร นำมาผ่าครึ่ง ติดอุปกรณ์ เมื่อเลื่อนฝาครอบลงมาก็จะช่วยให้อุณหภูมิสูงขึ้น ประหยัดพลังงาน ไร้ควันเวลาอบอาหาร  

Address

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900