Innovation for Crafted Living

Healthy Living

เตมเป บาวาชิ

เตมเป บาวาชิ

นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เตมเปเป็นอาหารมังสวิรัติที่มีกำเนิดจากอินโดนีเซีย ซึ่งได้จากการหมักถั่วเหลืองแล้วนำไปประกอบเป็นอาหารชนิดต่างๆ แต่เป็นที่นิยมเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งมีอายุการเก็บรักษาสั้น มีกลิ่นและรสชาติที่ไม่คุ้นเคย จึงได้คิดค้นการแปรรูปเตมเปให้เป็นขนมอบกรอบ (Tempe snack) ให้สามารถแก้ปัญหากลิ่นยีสต์ได้ และปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากคนไทย พร้อมการผสมข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ และทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น ตอบรับผู้บริโภคที่สนใจอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพที่มีมากขึ้น

Address

เตมเป ปัตตานี
146/85 ภูเขาทอง หลังมอ 6 แขวง/ตำบล รูสะมิแล
เขต/อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000