Innovation for Crafted Living

Easy Living

เด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการ

Dental Platform - Dental chair for the disabled

เด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการ
Dental Platform - Dental chair for the disabled

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งเคลื่อนไหวโดยใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน เมื่อต้องใช้บริการทางทันตกรรมมักมีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ล้อเลื่อนไปยังเก้าอี้ทำฟัน ซึ่งมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  เด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้ผู้ป่วยที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น โดยสามารถเข็นเก้าอี้ล้อเลื่อนขึ้นไปบนเด็นทัลแพลตฟอร์มได้เลย ทันตแพทย์สามารถปรับระดับเก้าอี้ทำฟันได้ตามความต้องการและรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น

Address

บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel

02-533-0141

E-mail

thai.dental@hotmail.com

Social media