Innovation for Crafted Living

Healthy Living

เซอร์เคิล เอ็กซ์เซอร์ไซส์

เซอร์เคิล เอ็กซ์เซอร์ไซส์

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี Circle Exercise เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ประดิษฐ์จากแผ่นเหล็กสปริง นำมาม้วนเป็นรูปวงกลม พร้อมที่จับ 2 จุดตรงเส้นรอบวง สำหรับใช้มือจับเพื่อออกกำลังกาย โดยใช้มือทั้งสองข้างจับอุปกรณ์ แล้วออกแรงกดและแรงดึง ทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาจากอุปกรณ์ Circle Exercise ดันมือกลับเช่นเดียวกับสปริง ทำให้แขนทั้งสองข้างเคลื่อนที่ไปมาช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่ รักแร้ให้แข็งแรง

Address

ศิริ เอียดตรง โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส
106/9 4 แขวง/ตำบล ยี่งอ
เขต/อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส 96180