Innovation for Crafted Living

Safe Living

"เซอร์คัมฟิกซ์" วัสดุพันแผลสำเร็จรูปสำเร็จแผลผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

"เซอร์คัมฟิกซ์" วัสดุพันแผลสำเร็จรูปสำเร็จแผลผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

พันแผลที่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงมีแรงรัดที่เหมาะสม ซึ่งช่วยในการห้ามเลือดได้ดี รวมทั้งมีความหนานุ่มที่ดูดซับเลือดและของเหลวได้ดี ส่วนปลายของผ้ายืดที่สัมผัสกับแผล จะมีการเคลือบสารลดการติดแผลทำให้ลดความปวดในการเปลี่ยนวัสดุพันแผลและล้างออกได้ง่าย

Address

Novatec Healthcare Co., Ltd.
599/15 ศรีนครินทร์ 5 แขวง/ตำบล สำโรงเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

Tel

023494100

E-mail

info@novatec.co.th

Social media