Innovation for Crafted Living

Easy Living

เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืช

Fungicide

เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืช
Fungicide

อีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่จะใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช สามารถปฏิบัติเองได้ ต้นทุนต่ำ ราคาถูก ด้วยหลักการใช้เชื้อราเข้าทำลายโดยผ่านผนังลำตัวของแมลง จึงฆ่าแมลงได้หลายชนิดและทุกระยะของการเจริญเติบโต ทั้งแมลงชนิดที่ดูดน้ำเลี้ยงจากต้นพืช เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรขาว เพลี้ยแป้ง มวน หรือแมลงที่ทำลายพืชด้วยการกัดกิน เช่น ด้วง หนอนผีเสื้อชนิดต่างๆ โดยสปอร์จากแมลงที่ตายแล้วจะแพร่กระจายไปในธรรมชาติ เมื่อแมลงตัวใหม่ไปสัมผัสก็จะตายไปด้วย ทำให้ควบคุมจำนวนแมลงได้นานและยั่งยืน

Address

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
202 17 แขวง/ตำบล พิชัย
เขต/อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000