Innovation for Crafted Living

Healthy Living

เจลลี่หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่

White grass jelly that helps quitting smoking

เจลลี่หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่
White grass jelly that helps quitting smoking

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ลูกอมหญ้าดอกขาว เจลลี่สีน้ำตาลเข้มสกัดต้นหญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea Less) ลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาวที่พัฒนาขึ้นมานั้น 1 เม็ด มีน้ำสกัดหญ้าดอกขาว 1.2 กรัม ในน้ำสกัดหญ้าดอกขาวมีสารประกอบทางเคมีคือ เกลือไนเตรต เช่น โปแตสเซียมไนเตรต ที่มีฤทธิ์ทำให้ลิ้นชา ส่งผลทำให้รับรสชาติได้ลดลง ดังนั้น เมื่อสูบบุหรี่จะทำให้ผู้สูบรับรสชาติของสารนิโคตินได้ลดลง ทำให้ลดการสูบบุหรี่ลงได้

Address

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 สถลมาร์ค แขวง/ตำบล เมืองศรีไค
เขต/อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190