Innovation for Crafted Living

Smart Living

เครื่องแปลงขยะชีวมวลเป็นสารปรับปรุงดิน

เครื่องแปลงขยะชีวมวลเป็นสารปรับปรุงดิน

นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครื่องแปลงขยะชีวมวลหรือขยะอินทรีย์ให้เป็นสารปรับปรุงดิน โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์กลุ่มเทอร์โมฟิลิคที่มีประสิทธิภาพสูง ควบคู่กับการออกแบบเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการใช้งาน  ช่วยลดค่าใช้จ่ายและปัญหาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และเคมีภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม

Address

บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
1 วัดมหาวงษ์ ปู่เจ้าสมิงพราย แขวง/ตำบล สำโรง
เขต/อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

Tel

02 748 5313

E-mail

info@tcm1989.com

Social media