Innovation For Economic

Agriculture

เครื่องสีข้าว “กรีนบี” รุ่น NANO 3

GREEN BEE NANO 3

เครื่องสีข้าว “กรีนบี” รุ่น NANO 3
GREEN BEE NANO 3

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายและสะดวก เครื่องสีข้าว GREEN BEE รุ่น NANO 3 กำลังการผลิต 33 – 45 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ชั่วโมง  1 แรงม้า 220 โวลต์ เป็นเครื่องสีข้าวขาว ขนาดครัวเรือน มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับชาวนาไว้สีข้าวกินเองตามบ้าน ได้ข้าวเต็มเม็ด เต็มหน่วย ไม่ต้องสีขา้วครั้งละมากๆ ทำให้ได้ข้าวสดใหม่บรโิภคตลอดเวลา

Address

บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จำกัด
88/2 สุวินทวงศ์ แขวง/ตำบล คลองหลวงแพ่ง
เขต/อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000