Innovation For Economic

Health

เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ

เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ

นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ เป็นเครื่องมือสำหรับย้อมสีแผ่นสไลด์กับชนิดสีย้อม Wright Giemsa stains โดยแผ่นสไลด์สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ชนิดของเซลล์ เม็ดเลือด และเกล็ดเลือด รวมถึงการติดเชื้อมาลาเรีย เกิดจากการออกแบบและวิจัยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Address

WellGate A.D.Tech Co.,Ltd
89/1 นวลจันทร์ 56 แขวง/ตำบล นวลจันทร์
เขต/อำเภอ บึงกุ่ม   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230