Innovation For Economic

Agriculture

เครื่องมือวัดการไหลของน้ำในดิน

เครื่องมือวัดการไหลของน้ำในดิน

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เครื่องมือวัดการไหลของน้ำในดิน เครื่องมือนี้จะช่วยประเมินความเสี่ยงของการพังทลายของคันดิน ภูเขา และเขื่อน รวมไปถึงช่วยป้องกันดินไม่ให้ปนเปื้อนสารพิษ ด้วยการวัดอัตราการคงค้างและการไหลของน้ำในดิน มีประโยชน์สำหรับงานวิศวกรรมดิน ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

Address

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฉลองกรุง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง
เขต/อำเภอ ลาดกระบัง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520

Tel

023298111

E-mail

pr.kmitl@kmitl.ac.th

Social media