Innovation For Economic

Industry

เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม

Silk thread bleaching machine

เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม
Silk thread bleaching machine

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น จากกระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือแบบดั้งเดิมทำโดยการจุ่มเส้นไหมลงในหม้อย้อมสีให้จมมิดเส้นไหมแล้วยกขึ้นให้พ้นน้ำ ยกเส้นไหมขึ้น-ลง ซึ่งจะกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดกล้าม เนื้อบริเวณหลังและเอว ทำให้เกิดการคิดค้นเครื่องฟอกย้อมเส้นไหมเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว และยังทำให้ย้อมไหมได้มากขึ้นถึง 26 ไจต่อครั้ง  มีกลไกไหลไหม สามารถปรับระยะให้เหมาะสมกับหม้อย้อม  ล้อเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่ง สามารถทำงานได้หลายหม้อย้อมสี  และตั้งโปรแกรมการทำงานได้ด้วย PLC

Address

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 งามวงศ์วาน แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900