Innovation for Crafted Living

Smart Living

เครื่องผลิตฟองเต้าหู้ในระบบต่อเนื่อง

เครื่องผลิตฟองเต้าหู้ในระบบต่อเนื่อง

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและสร้างความมั่งคั่ง เครื่องผลิตฟองเต้าหู้ในระบบต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับฟองเต้าหู้ โดยสามารถผลิตฟองเต้าหู้ได้ยาวมากกว่าการผลิตแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน  สามารถปรับความหนาของฟองเต้าหู้ ทำให้ฟองเต้าหู้มีความเหนียวนุ่ม และไม่ขาดง่าย ส่งผลให้สามารถนำฟองเต้าหู้ที่ได้ไปต่อยอดผลิตสินค้าอาหารในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น สามารถนำไปต่อยอดสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมในปริมาณมากต่อไป  

Address

"ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน"
50 แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900

Tel

086 7791263

E-mail

sirichai.so@ku.ac.t

Social media