Innovation for Crafted Living

Safe Living

อ่างอาบน้ำอัจฉริยะ

Intelligent Bathtub

อ่างอาบน้ำอัจฉริยะ
Intelligent Bathtub

นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีมีความสุข ผลิตภัณฑ์อ่างอาบน้ำอะครีลิกโปร่งแสงเพื่อให้แสงจากหลอด LED ส่งผ่าน โดยสามารถควบคุมรูปแบบของแสง เพิ่มบรรยากาศในการอาบน้ำ รวมทั้งนำเซ็นเซอร์แบบสัมผัสมาควบคุมและสั่งการทำงานของระบบอ่างอาบน้ำ เพื่อความสะดวกปลอดภัยขณะใช้งาน นอกเหนือจากการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (ergonomic) ที่สอดคล้องกับสรีระและการใช้งาน 

Address

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
729/150-152 รัชดาภิเษก แขวง/ตำบล บางโพงพาง
เขต/อำเภอ ยานนาวา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120