Innovation for Crafted Living

Smart Living

อูเบอร์ มอลล์

UBER MALL

อูเบอร์ มอลล์
UBER MALL

นวัตกกรรมเพื่อชีวิตที่สมาร์ท Uber Mall เป็นห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง 3 มิติ หนึ่งในโครงการ U Town ตัวห้างออกแบบเป็นอาคารสูง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีร้านค้าเปิดให้บริการ 30 ร้านขึ้นไป สามารถตกแต่งร้าน และสร้างกิจกรรมต่างๆ ด้วยมุมมองแบบ 360 องศา และยังได้พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบโซเชียล เน็ตเวิร์ค ให้ผู้สนใจลงทะเบียนเป็นสมาชิก และสร้าง Avatar ตัวเอง เพื่อเข้าไปช้อปปิงกับร้านค้าต่างๆ ได้ 24 ชั่วโมง ใช้เป็นแหล่งนัดพบเพื่อนฝูง พูดคุยกับคนทั่วไป

Address

Thai Generation Co., Ltd
68 นวลจันทร์ 34 แขวง/ตำบล นวลจันทร์
เขต/อำเภอ บึงกุ่ม   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230