Innovation for Crafted Living

Easy Living

อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนและคงสภาพจมูกในช่วงระหว่างและหลังการศัลยกรรมริมฝีปากและแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  ซึ่งสามารถปรับแต่งและยึดอยู่กับจมูกของผู้ป่วยได้ดีโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เพิ่มเติม  ลดการใช้เทปติดกับผิวหนังผู้ป่วย  เป็นการลดการแพ้หรือระคายเคือง ทำให้ผู้ป่วยมีลักษณะรูปร่างใบหน้าใกล้เคียงกับเด็กปกติ และมีความปลอดภัยเข้ากันกับเนื้อเยื่อในร่างกายได้ดี  มีหลายขนาดให้เลือกใช้และเป็นขนาดที่เหมาะสมกับเด็กไทย

Address

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มิตรภาพ แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000