Innovation for Crafted Living

Healthy Living

"อีชัวร์"ชุดตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี

"อีชัวร์"ชุดตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี

นวัตกรรมเพื่อการมีสุขภาพดี ผลิตภัณฑ์สำหรับตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี โดยการใช้น้ำยาปรับสภาพเพื่อเปลี่ยนฮีโมโกลบินอีเป็นโปรตีนไร้ประจุ แล้วทำการดักจับฮีโมโกลบินอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยี Column Anion Exchanger Chromatography ซึ่งให้ผลการตรวจที่มีความถูกต้องแม่นยำ มีความไวและความจำเพาะสูงและสะดวกในการแปลผล สามารถแก้ปัญหาการตรวจได้ผลบวกไม่จริง (False Positive) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Address

บริษัท มิตร เมดดิคอล จำกัด
35/21 กรุงเทพนนท์ 8 แขวง/ตำบล บางเขน
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel

02 525 4575

E-mail

mitrmedical@hotmail.com

Social media