Innovation for Crafted Living

Healthy Living

อาโรอิ ข้าวเหนียวมะม่วงกรุบกรอบ

อาโรอิ ข้าวเหนียวมะม่วงกรุบกรอบ

อาโรอิ ข้าวเหนียวมะม่วงกรุบกรอบ
อาโรอิ ข้าวเหนียวมะม่วงกรุบกรอบ

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ข้าวเหนียวทุเรียนอบกรอบที่ผลิตตามกรรมวิธีของขนมไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ด้วยส่วนผสมของข้าวเหนียวมูนที่ลงตัว กับทุเรียนหมอนทองคัดคุณภาพอย่างดี  แล้วนำมาเข้าสู่กระบวนการฟรีสดราย อบด้วยระยะเวลาที่พอเหมาะพอดี ทำให้เกิดกลิ่น สี และ ความอร่อย ที่ลงตัว

Address

Freeze dry Station Co.,Ltd
98/54 2 แขวง/ตำบล บึงน้ำรักษ์
เขต/อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110