Innovation for Crafted Living

Healthy Living

หมูสไลด์ Version 2

Pork slice version II

หมูสไลด์ Version 2
Pork slice version II

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดี มีรูปร่างที่สมส่วน นวัตกรรมหมูสไลด์ Version 2 เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย ที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อขา และยังช่วยควบคุมให้ทำท่าทางได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสะดวกสบายมากขึ้น ลักษณะการทำงานคล้ายกับเครื่อง Weight Machine Exercise โดยอาศัยการควบคุมท่าทางจากแท่นเหยียบที่เคลื่อนที่ไปบนรางใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกายในรูปแบบคล้ายๆการสไลด์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการกระชับฟิตแอนด์เฟิร์ม

Address

นายสุรัตน์ ตรีศร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
398 15 แขวง/ตำบล บ่อแฮ้ว
เขต/อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100