Innovation for Crafted Living

Healthy Living

สเปรย์ไล่ยุงไมโครอิมัลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยพืชสมุนไพรไทย

สเปรย์ไล่ยุงไมโครอิมัลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยพืชสมุนไพรไทย

นวัตกรรมเพื่อการมีสุขภาพดี จากปํญหายุงที่เป็นพาหะโรคต่าง ๆ เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก เท้าช้าง ไข้สมองอักเสบ “ยุง” จึงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของโลก ยากันยุงในท้องตลาดมีการผสมสารสังเคราะห์ที่เกิดผลข้างเคียงต่อสตรีมีครรภ์และเด็กทารก สมุนไพรไล่ยุงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีไมโครอิมัลชันเพื่อทำให้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสมุนไพรสามารถไล่ยุงได้นานขึ้น ออกฤทธิ์นานกว่าผลิตภัณฑ์อิมัลชันธรรมดา และสามารถควบคุมการปลดปล่อยน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพรได้อีกด้วย

Address

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 นครราชสีมา แขวง/ตำบล ดุสิต
เขต/อำเภอ เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300