Innovation for Crafted Living

Easy Living

สุดยอดฟาร์มไก่ไข่ไอโอที ควบคุมทุกคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและระบบ 4G

IOT Chicken Egg Farm with quality controlled by technology and 4G system

สุดยอดฟาร์มไก่ไข่ไอโอที ควบคุมทุกคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและระบบ 4G
IOT Chicken Egg Farm with quality controlled by technology and 4G system

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสมาร์ทและง่ายขึ้น ฟาร์มไก่ไข่ระบบอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT มีเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น อุณหภูมิ ความเข้มของแสง และปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ สามารถรับส่งข้อมูลจากโรงเรือนมายังศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลโดยตรง ซึ่งมีทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และทีมเฝ้าติดตามระบบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถสั่งการควมคุมระดับความชื้น อุณหภูมิในโรงเรือนได้ผ่านแอพพลิเคชั่น นับเป็นระบบฟาร์มแบบใหม่สำหรับอนาคต

Address

พรรัตภูมิ ฟาร์ม
470 11 แขวง/ตำบล กำแพงเพชร
เขต/อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา 90180

Tel

080 224 0008

Social media