Innovation for Crafted Living

Smart Living

สุดยอดฟาร์มไก่ไข่ไอโอที ควบคุมทุกคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและระบบ 4G

สุดยอดฟาร์มไก่ไข่ไอโอที ควบคุมทุกคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและระบบ 4G

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสมาร์ทและง่ายขึ้น ฟาร์มไก่ไข่ระบบอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT มีเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น อุณหภูมิ ความเข้มของแสง และปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ สามารถรับส่งข้อมูลจากโรงเรือนมายังศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลโดยตรง ซึ่งมีทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และทีมเฝ้าติดตามระบบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถสั่งการควมคุมระดับความชื้น อุณหภูมิในโรงเรือนได้ผ่านแอพพลิเคชั่น นับเป็นระบบฟาร์มแบบใหม่สำหรับอนาคต

Address

พรรัตภูมิ ฟาร์ม
470 11 แขวง/ตำบล กำแพงเพชร
เขต/อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา 90180